W co warto inwestować?

Fundusze giełdowe, fundusze ETF i fundusze indeksowe, są obecnie bardzo popularne wśród inwestorów, dwa pierwsze rodzaje oferują przewagę nad aktywnie zarządzanymi funduszami inwestycyjnymi. To, czy…